Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΟΣΟΙ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ   ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ κ. ΒΕΡΒΕΣΟΥ
Η  ΥΠΟΘΕΣΗ  ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΣΤΙΣ 6/11/2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΤΟΝ  ΓΙΑΝΝΗ  ΤΣΑΛΗΜΟΓΛΟΥ

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

''Μούγκα στη Στρούγκα''...

Σύμφωνα με την  τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του ΟΛΠ ( 21/8/2017)   δεν κατεβλήθη, ως ώφειλε,  το ημερομίσθιο της Καθαράς  Δευτέρας ...

Επίσης   να ενημερώσουμε τους αρμόδιους και κατά τον νόμο υπευθύνους  ότι στον  νέο Γ.Κ.Π δεν  υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ  αναφορά για το πόσοι εργάσθηκαν ή πόσοι θα πάρουν  το ημερομίσθιο  μιας εκ των αργιών:

 
13.8 Οι  ημέρες  αργίας  και  ημιαργίας  του  προσωπικού  ορίζονται  ως  εξής: 
 α) Ημέρες αργίας: η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνια, η Καθαρή Δευτέρα, η 25η  Μαρτίου, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η  Μαΐου, του  Αγίου  Πνεύματος,  της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου,  η  28η   Οκτωβρίου,  του  Αγίου  Σπυρίδωνος, 
τα  Χριστούγεννα,  η  δεύτερη  μέρα  των  Χριστουγέννων  και όλες οι Κυριακές. 
β) Ημέρες ημιαργίας:  παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή της  Πρωτοχρονιάς.  Κατά τις ημέρες αυτές η εργασία διακόπτεται 2 ώρες πριν την λήξη του κανονικού ωραρίου.
 Σε περίπτωση σύμπτωσης της αργίας με ημέρα Σάββατο ή  Κυριακή, η αργία δεν μετατίθεται σε εργάσιμη μέρα. 
                                                                                                               Πηγή

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Αξιολόγηση του Σχεδίου του ΟΛΠ από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ

Το κείμενο αυτό αποτελεί αναλυτική αξιολόγηση των έργων του Master Plan του ΟΛΠ και συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Τα νέα προτεινόμενα 19 έργα του Master Plan του ΟΛΠ καλύπτουν τη μεγαλύτερη έκταση του λιμανιού του Πειραιά, από το Παλατάκι έως το Πέραμα. 
Κάποια από αυτά αναμορφώνουν ριζικά τη λειτουργία του λιμανιού ενώ τα περισσότερα έχουν άμεσες επιπτώσεις στους όμορους δήμους ή και στην ευρύτερη περιοχή του Μείζονος Πειραιά.
 Ο επίσημος κατάλογος των 19 έργων όπως παρουσιάζεται από τον ΟΛΠ είναι ανιεράρχητος. 

Δηλαδή σημαντικά έργα προηγούνται ή ακολουθούν και αντίθετα, ενώ ενότητες έργων φαίνονται μεταξύ τους ασύνδετες. Αυτό πιθανολογείται ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανυπαρξία "μεγάλης" στρατηγικής σε σχέση με αυτά.
 Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους έργα έμπαιναν και έβγαιναν από τον κατάλογο χωρίς εμφανείς λόγους. Ορισμένα εξ αυτών προϋπήρχαν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΛΠ 2010-2020.

Η κρίσιμη διαφορά έγκειται στο ότι το προηγούμενο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΛΠ 2010-2020 περιλάμβανε 38 έργα εκ των οποίων τα 22 αποτελούσαν συνέργειες με φορείς ΟΤΑ και Δημοσίου για έργα πολιτισμού και αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, εμπορίου, εκθέσεων-συνεδρίων, κυκλοφορίας, αστικού πρασίνου για τον Πειραιά και των παραλιμένιων δήμων. Κορυφαία εξ αυτών με εμπλοκή του ΟΛΠ, τα έργα της Πολιτιστικής Ακτής και τα έργα Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Μετρό και Τραμ).
 Στο σημερινό Master Plan δεν υπάρχει αυτή η διάσταση, της σύνδεσης των λιμενικών έργων με την πόλη του ευρύτερου Πειραιά.
Ταυτόχρονα το Master Plan φαίνεται να αγνοεί τα προγραμματισμένα μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη, έργα της ΟΧΕ Πειραιά πολλά εκ των οποίων γειτνιάζουν άμεσα με τη λιμενική ζώνη. Τα έργα της Πειραϊκής, του Ιστορικού Κέντρου, της εμπορικής ζώνης και της Ακτής Μιαούλη.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι σχεδιασμοί της ΟΧΕ με παρεμβάσεις για τη γαλάζια οικονομία, για τη διαχείριση των τουριστικών ροών και την προώθηση της πόλης του Πειραιά ως διεθνούς εμβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προορισμού, φαίνεται ωσάν να μην αφορούν τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής - που είναι το λιμάνι του Πειραιά. Ο κρατικός ΟΛΠ του 2010 σχεδίαζε και για την πόλη του Πειραιά, και με την πόλη του Πειραιά. Ο ΟΛΠ της Cosco του 2018 διαμορφώνει μία εσωστρεφή λιμενική, ναυπηγική, εμπορική, τουριστική και κατασκευαστική δραστηριότητα με την πλάτη στην πόλη. Εισπράττει τα γεωπολιτικά οφέλη, επενδύει στα πλεονεκτήματα της θέσης (στην Ακρόπολη, στην Πλάκα, στον Σαρωνικό) αλλά δεν προγραμματίζει σχεδόν ούτε έργο ουσιαστικής ανταπόδοσης ή σημαντικού αμοιβαίου οφέλους. Σε ότι αφορά τις συμβατότητες των έργων του Master Plan με την ισχύουσα νομοθεσία και τις στρατηγικές του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής όπως και των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος: Η συνολική σύλληψη του Master Plan είναι συμβατή με τους στόχους και τις προβλέψεις του ΡΣΑ και των ΓΠΣ όπου ο Πειραιάς είναι επιβατηγός λιμένας εθνικής εμβέλειας (κεντρικός λιμένας), εμπορικός λιμένας εθνικής εμβέλειας (λιμένας Ηρακλέους) και αναπτυξιακός μητροπολιτικός πόλος (Δήμος Πειραιά).

Το Master Plan αποκλίνει από τα πιό πάνω σε σημαντικά σημεία: