Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

...


Καλή Ανάσταση...


''Ανέκρουσε πρύμναν'' ο Δρίτσας για τη Δημόσια Αρχή Λιμένα Πειραιά ... (ΔΑΛΠ)Την Μ. Πέμπτη έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την εποπτεία των λιμανιών ο υπουργός Ναυτιλίας. 
Οι τελικές διατάξεις ανατρέπουν τον αρχικό σχεδιασμό του υπουργείου, μετά τις πιέσεις των δανειστών και της ναυτιλιακής αγοράς.Δεν ιδρύεται τελικά η Δημόσια Αρχή Λιμένα Πειραιά (ΔΑΛΠ), όπως επιδίωκε αρχικά η ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας. Αντίθετα, στο σχέδιο νόμου που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση ο αρμόδιος υπουργός Θεόδωρος Δρίτσας, με τίτλο:
 «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η ίδρυση Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ).

Μάλιστα, η ΔΑΛ θα έχει πολύ λιγότερες εξουσίες από αυτές που επιδίωκε αρχικώς να εισφέρει στη ΔΑΛΠ η ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις στην αγορά ενόψει και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης του ΟΛΠ στην κινεζική Cosco, την εν εξελίξει πώληση του ΟΛΘ ΟΛΘ 0,00%, κ.λπ.
Οσοι αντιδρούσαν στο σχεδιασμό του υπουργείου θεωρούσαν πως ταυτόχρονα με την πώληση του ΟΛΠ,
 ο κ. Δρίτσας επεδίωκε μέσω της ΔΑΛΠ να δημιουργήσει έναν νέο κρατικό οργανισμό λιμένος στον Πειραιά!

Στο σχέδιο νόμου, ταυτόχρονα με τη λειτουργία της ΔΑΛ, που θα αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας «αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια», προβλέπονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ).

Η τελευταία, που ήδη έχει συσταθεί χωρίς να αποτελεί ανεξάρτητο φορέα, θα είναι πλέον  
ανεξάρτητη διοικητική αρχή με πλήρη λειτουργικότητα, που θα εποπτεύει την αγορά λιμενικών υπηρεσιών, όπως προέβλεπε και η συμφωνία με τους δανειστές.
Προβλέπεται πως η ΡΑΛ θα έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τα μέλη της διοίκησης της ανεξάρτητης αρχής «απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας».

Μέχρι σήμερα το υπουργείο Ναυτιλίας είχε επεξεργαστεί πέντε προσχέδια του σχεδίου νόμου.
Σε όλα τα προσχέδια προβλέπονταν η ίδρυση της ΔΑΛΠ "ως οιονεί καθολικός διάδοχος του ΟΛΠ ΑΕ".
Η συγκεκριμένη διατύπωση είχε προκαλέσει κύμα αντιδράσεων αφού στην ουσία δημιουργούσε έναν νέο κρατικό φορέα στο λιμάνι του Πειραιά.
Τελικά αποσύρθηκε...
                                                                 Πηγή

Καλή Ανάσταση ...


Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

«Θολές» αρμοδιότητες στη Δημόσια Αρχή ΛιμένωνΜε «θολές» αρμοδιότητες συστήνεται η νέα Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ), για την οποία προ καιρού είχαν υπάρξει καταγγελτικά δημοσιεύματα, δηλώσεις στελεχών της Αντιπολίτευσης και κυβερνητικές απαντήσεις, χωρίς να δικαιολογείται τόσος «θόρυβος».

Η σύσταση της Δ.Α.Λ και του Περιφερειακού Γραφείου- ΔΑΛ Πειραιά γίνεται με το σχέδιο νόμου για τη «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις», που έχει βάλει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής σε δημόσια διαβούλευση.

Με τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου επανασυστήνεται, ουσιαστικά, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ως Ανεξάρτητη Αρχή όπως ζητούσαν το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά κατά τη σύστασή της, οπότε η Νέα Δημοκρατία είχε αποφασίσει και θεσμοθέτησε την ίδρυσή της ως υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Έτσι, πλέον, τα 9 μέλη του ΔΣ της Ρ.Α.Λ, όπως όλων των ανάλογων ανεξάρτητων αρχών, θα διορίζονται από τη Βουλή και όχι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Ωστόσο, ενώ υπάρχει μέριμνα ώστε να μην υπάρχει «ασυμβίβαστο» με τα καθήκοντά τους στη ΡΑΛ ειδικά του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Εισηγητών, τόσο στην διάρκεια όσο και πριν την έναρξη της θητείας τους ΔΕΝ λαμβάνεται καμία μέριμνα για ΜΕΤΑ τη λήξη της θητείας τους.

Πάντως, οι αποστολή της ΡΑΛ παραμένει, σε γενικές γραμμές, στην ίδια βάση καθώς ορίζεται ότι έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Η  ΔΑΛ

Το νέο «φρούτο», όμως, είναι η Δημόσια Αρχή Λιμένων, η οποία μπορεί σε γενικές γραμμές να αναφέρεται ότι έχει «την εποπτεία των λιμένων», ωστόσο οι αρμοδιότητές της είναι πολύ «θολές»,  εξαρτώνται εν πολλοίς από τη Σύμβαση Παραχώρησης π.χ μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ και έχει «άρωμα τακτοποίησης» εργαζόμενων στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ.

Είναι χαρακτηριστική η πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία:

•    Για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της ΔΑΛ συνιστώνται 30 θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, με δυνατότητα αύξησης σε 50!

Παράλληλα, μπορούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν ως υπεράριθμοι, εκτός οργανικών θέσεων, σε προσωποπαγείς θέσεις, σημερινοί εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και στον ΟΛΘ, χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός και μάλιστα διατηρώντας ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα….

Από τις πρώτες 30 θέσεις οι:
(α) είκοσι πέντε (25) θέσεις θα είναι μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού
(β) πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
Επίσης, συνιστώνται επίσης τρεις (3) οργανικές θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

Ειδικά, για το προσωπικό του ΟΛΠ και του ΟΛΘ προβλέπεται ότι:
«Ελλείψει κενών οργανικών θέσεων, το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο Προσωπικό τοποθετείται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς και καταργούνται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την Υπηρεσία. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος»

Οι αρμοδιότητες εκτός από γενικόλογες είναι και «θολές» ενώ φαίνεται ότι ορισμένα «καυτά» σημεία έχουν απαλειφθεί.

Για παράδειγμα, η «Καθημερινή» σε δημοσίευμά της στις 26/3, ανέφερε ότι υπήρχε προσχέδιο νόμου στο οποίο αναφερόταν ότι η ΔΑΛ «θα παρεμβαίνει στα εργασιακά, αφού ρητά αναφέρεται πως θα κρίνει τις προσπάθειες του ΟΛΠ για «τη διατήρηση όσο περισσότερων θέσεων εργασίας».

Τέτοια αναφορά, δεν υπάρχει πουθενά. Η μοναδική πρόβλεψη σε σχέση με τα εργασιακά εξαντλείται στο… αυτονόητο, καθώς προβλέπει ότι η ΔΑΛ «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της απονέμονται, στην επίτευξη των προγραμματικών στόχων του ελληνικού λιμενικού συστήματος, στους οποίους και περιλαμβάνονται:
(…) (ζ) η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κατοχύρωση και τον έλεγχο εφαρμογής των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών στη λιμενική ζώνη με τη διατήρηση σε ισχύ των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, του Ν.2688/1999, όπου αυτός εφαρμόζεται, των κυρωθεισών από τη χώρα εφαρμοστέων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και όλων των σχετικών εφαρμοστέων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης από τη ΔΑΛ οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω αναφερόμενων νομοθετημάτων ενημερώνονται αμελλητί οι αρμόδιες ενωσιακές και εθνικές αρχές».

 Άλλες χαρακτηριστικές αρμοδιότητες της ΔΑΛ είναι:
•   η προστασία του περιβάλλοντος εντός των Λιμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
•     η αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρισης λιμένων σε πλοία, επιβάτες και φορτία, σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης διάκρισης, με την επιφύλαξη του κατ’ εξαίρεση επιτρεπτού τέτοιας διάκρισης, στο μέτρο που προβλέπεται ειδικά από τη Σύμβαση Παραχώρησης και σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία
•     η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων στους χρήστες και το κοινό υπηρεσιών εντός των Λιμένων, σε συνεργασία με τη ΡΑΛ και τη ΓΓΛΠΝΕ

Ειδικά, για τη ΔΑΛ Πειραιά το νομοσχέδιο αναφέρει τα εξής:

Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο ΔΑΛ Πειραιά (ΔΑΛ-Π) με έδρα στο Δήμο Πειραιά. 
Με απόφαση του Σ.Δ. επικεφαλής της ΔΑΛ-Π ορίζεται μέλος ή υπάλληλος της ΔΑΛ.
 

Η ΔΑΛ-Π αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, τα καθήκοντα και το κόστος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου 2881/2001 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ‘Α 16/2001) αναφορικά με τον Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, η ΔΑΛ-Π ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και ευχέρειες, που περιέρχονται ειδικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.), εφόσον αυτή δεν απονέμεται με άλλη διάταξη νόμου ή απόφαση του Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παρόντος, δύναται να εξειδικεύονται κατά περιεχόμενο οι ως άνω αρμοδιότητες. Η παράλειψη έκδοσης της απόφασης αυτής δεν κωλύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5. Περαιτέρω, η ΔΑΛ-Π:
α) εισηγείται στο Διοικητή της ΔΑΛ τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να ληφθούν μέτρα σχετικά με κάθε θέμα του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου, που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.
β) εισηγείται στο Σ.Δ. της ΔΑΛ τη διατύπωση γνώμης προς τη ΡΑΛ και τη ΓΓΛΛΠΝΕ, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος, για οποιοδήποτε από τα θέματα του άρθρου 21 του παρόντος που αφορά στο Λιμένα Πειραιά.
γ) εκπροσωπεί το Λιμένα Πειραιά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις με αντίστοιχες Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
δ) γνωστοποιεί αμελλητί στο ΤΑΙΠΕΔ κάθε στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου στον ΟΛΠ ΑΕ
ε) συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή του Ελληνικού Δημοσίου για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται και άλλα Περιφερειακά Γραφεία της Δ.Α.Λ. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας, η έδρα, η κατά τόπον αρμοδιότητα, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες κάθε Περιφερειακού Γραφείου. Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ή υπάλληλοι της Δ.Α.Λ., που ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


 
Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Εκδήλωση – Συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠΗ Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ πραγματοποιεί εκδήλωση – συζήτηση σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στην κινεζική COSCO όπως έχει αποφασίσει και δρομολογήσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με σκοπό να αναδειχθούν οι σοβαρότατες επιπτώσεις που θα προκύψουν για όλους τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους (εργαζόμενοι ΟΛΠ – Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης – Ναυτεργάτες - απασχολούμενοι σε παραναυτιλιακές δραστηριότητες συνδεδεμένες με το λιμάνι – παράκτιοι δήμοι κ.λπ) και της ανάγκης έστω και την τελευταία στιγμή να συγκροτηθεί ένα ισχυρό εργατικό – λαϊκό – κοινωνικό μέτωπο που θα εμποδίσει και θα αποτρέψει με τους αγώνες του την καταστροφική και επιζήμια για την χώρα, τον λαό και τους εργαζόμενους συμφωνία για την παραχώρηση όλου του παράκτιου μετώπου του ΟΛΠ στα κινέζικα συμφέροντα.

Επίσης αυτό το μέτωπο πρέπει με τις κινητοποιήσεις του να αποσοβήσει την ψήφιση της τροποποιημένης σύμβασης όταν αυτή έρθει για ψήφιση στην Βουλή.
Στο πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων θα κατατεθεί πρόταση εργατικών Σωματείων και άλλων συλλογικοτήτων συγκεκριμένων οργανωτικών και αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς που αντιτίθενται στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και έως τώρα έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ΠΕΝΕΝ και θα λάβουν μέρος: 
Η ΛΑΕ με επικεφαλής τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, η  ΑΝΤΑΡΣΥΑ  με ομιλητή τον Αντώνη Δραγανίγο
το Σχέδιο Β με τον Αλέκο Αλαβάνο ενώ εκκρεμεί η απάντηση του   ΚΚΕ .

Ανάλογη πρόσκληση θα σταλεί σε εργατικά Σωματεία, αυτοδιοικητικούς και κοινωνικούς φορείς και άλλες συλλογικότητες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23/5/2016 μέρα Δευτέρα, ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του  
 Πειραϊκού Συνδέσμου (Καραΐσκου 104 Πειραιάς).  

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καλεί τους εργαζόμενους του Πειραιά να πάρουν μαζικά μέρος στην εκδήλωση και να συμβάλουν με την συμμετοχή τους στους αγώνες ώστε να μην υλοποιηθούν οι αντιλαϊκοί νεομνημονιακοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης και των δανειστών τόσο για τον ΟΛΠ όσο και για τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΗ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΟΛΘ κ.λπ).
Με εντολή του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Νταλακογεώργος Αντώνης                  Κροκίδης Νικόλαος

                                                                                                                            Πηγή


Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Όλη η αλήθεια για τα μνημόνια... (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Οικονομικός Αναλυτής

Τα κυριότερα μέτρα που επιβλήθηκαν

Μνημόνιο 1 (2010)
• Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους
• Κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης
• Περικοπές επιδομάτων, υπερωριών, οδοιπορικών δημοσίων υπαλλήλων.

• Αύξηση ΦΠΑ: υψηλός από 19% στο 21% και λίγο αργότερα στο 23%. Μεσαίος από το 9% στο 11% και μετά στο 13%. Χαμηλός από το 4,5% στο 5% και τελικά στο 6,5%
• Μεγάλες αυξήσεις φόρου σε βενζίνη, καπνό, αλκοολούχα ποτά
• Αύξηση αντικειμενικών τιμών ακινήτων
• Αύξηση φόρου εισαγωγής αυτοκίνητων

Μεσοπρόθεσμο (2011)
• Μείωση αφορολόγητου ορίου αρχικά στα €8.000 κι έπειτα στα €5.000
• Έκτακτη εισφορά για εισοδήματα άνω των €12.000
• Τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες
• Ειδική ασφαλιστική εισφορά για την καταπολέμηση της ανεργίας
• Παρακράτηση στις επικουρικές συντάξεις
• Θεσμός της εργασιακής εφεδρείας
• Φόρος ακινήτων μέσω ΔΕΗ - ΕΕΤΗΔΕ
• Ενιαίο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
• Περικοπές σε εφάπαξ και συντάξεις

Μνημόνιο 2 (2012)
• Μείωση βασικού μισθού κατά 22% από €751 σε €586 και σε €490 (-35%) για τους νέους κάτω των 25 ετών
• Πρόβλεψη για κατάργηση 150 χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων (τελικώς αποχώρησαν 7.500 μέχρι το τέλος του 2014)
• Ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας
• Μείωση αμυντικών δαπανών
• Περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη
• Μείωση στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων
• Μειώσεις σε συντάξεις άνω των €1.000
• Αύξηση φόρου στο υγραέριο και έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά


Μνημόνιο 3 (2015)

• Αύξηση εισφορών υγείας 2% στις κύριες και 6% στις επικουρικές συντάξεις
• Μετακίνηση πλήθους προϊόντων από το 13% στο 23% ΦΠΑ. Πιθανή αύξηση ΦΠΑ στο 24%
• Σταδιακή κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ των νησιών του Αιγαίου
• Επαναφορά της μειωμένης κατά 30% έκτακτης εισφοράς
• Αύξηση του φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων από 26% σε 29%
• Αύξηση προκαταβολής φόρου επόμενου έτους στο 100%
• Αύξηση φόρου ασφαλίστρων
• Κατάργηση φοροαπαλλαγών (αγροτών, ΕΝΦΙΑ κτλ)
• Αύξηση φόρου τυχερών παιχνιδιών
• Πιθανή μείωση αφορολόγητου, αύξηση συντελεστών και έκτακτης εισφοράς
• Πιθανή αύξηση φόρου: ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), σε βενζίνη, καπνό, ποτά, τέλη κυκλοφορίας, τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, μερίσματα
• Αύξηση ορίων ηλικίας, μείωση εφάπαξ. Πιθανή μείωση επικουρικών και υψηλών κύριων συντάξεων
Τα μέτρα σε αριθμούς (ποσά σε δισ.)

2016-04-22-1461319843-4450531-image001.jpg

Σημαντικά γεγονότα
• 3/2011: Συμφωνία για 1% χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού και επιμήκυνση αποπληρωμής κατά 7,5 έτη
• 6/2011: Απόφαση για ίδρυση του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων
• 7/2011: Επιμήκυνση αποπληρωμής των δανείων σε 30 έτη και περίοδος χάριτος 10 ετών για την πληρωμή των τόκων του 2ου μνημονίου
• 9/2012: Κούρεμα ιδιωτικού χρέους (PSI) ύψους €105 δισ.
• 2013-2014: 1η ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Χρηματοδότηση από μηχανισμό στήριξης €37 δισ.
• 2015: 2η ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Χρηματοδότηση από μηχανισμό στήριξης €5,6 δισ.

Οι προβλεπόμενες δράσεις που ΔΕΝ εφαρμόσθηκαν ή εφαρμόσθηκαν ημιτελώς
1. Καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
2. Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων
3. Αποκομματικοποίηση δημόσιου τομέα
4. Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων
5. Αναδιάρθρωση (συγχώνευση ή κατάργηση) κατακερματισμένων, και ανενεργών δημόσιων οργανισμών
6. Ενιαίο μισθολόγιο (δεν εφαρμόσθηκε στον ευρύτερο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ)
7. Μεταρρύθμιση στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης (πχ. e-justice)
8. Πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων
9. Εφαρμογή σχεδίου καταπολέμησης της φοροδιαφυγής
10. Πρόσληψη 2.000 φορολογικών ελεγκτών
11. Ενδυνάμωση της επιθεώρησης εργασίας, καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας
12. Προώθηση εξαγωγών. Ανταγωνιστικότητα γεωργίας
13. Παρεμβάσεις για διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (πχ. υπηρεσίες μιας στάσης)
14. Εθνικό κτηματολόγιο
15. Επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
16. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
17. Κλειστά ενοποιημένα νοσήλια στα νοσοκομεία
18. Μηχανοργάνωση νοσοκομείων
19. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δημόσιες συμβάσεις (e-procurement - ΕΣΗΔΗΣ)
20. Ενίσχυση ανεξάρτητων αρχών (Ανταγωνισμού, ενέργειας κτλ)
Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
1. Διαύγεια
2. Ηλεκτρονικά συστήματα εργασίας «Ήλιος, Εργάνη, Ερμής»
3. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων
4. Ηλεκτρονικές φορολογικές δηλώσεις
5. Περαιτέρω αυτονόμηση ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΔΕ (παρουσιάζονται κατά καιρούς εμπόδια)
6. Εισαγγελέας οικονομικών εγκλημάτων
7. Δυνατότητα άρσης τραπεζικού απορρήτου
8. Μηνιαία δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων του κράτους (έσοδα - έξοδα, οφειλές κτλ)
9. Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωμών
10. Λειτουργία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

Ποιοι μας δάνεισαν


2016-04-22-1461319916-7673115-image002.jpg
Ευρώπη: Γερμανία €59 δισ., Γαλλία €44, Ιταλία €39, Ισπανία €26, Ολλανδία  €12, Λοιποί: €24 δισ.


Πού πήγαν τα λεφτά των μνημονίων

2016-04-22-1461319986-388339-image003.jpg


Εξέλιξη δημοσιονομικού ελλείμματος 2009-2015 (ως προς % του ΑΕΠ)


2016-04-22-1461320033-1862983-image004.jpg


Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών 2009-2015


2016-04-22-1461320072-9737844-image005.jpg


Σύγκριση με Πορτογαλία, Ιρλανδία
2016-04-22-1461320121-1710947-image006.jpg


Λόγοι που τα προγράμματα δεν απέδωσαν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα

1. Δε συντάχθηκε κανένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση
2. Υπερφορολόγηση και αδυναμία πάταξης της φοροδιαφυγής
3. Οριζόντιες, τυφλές περικοπές, αντί για στοχευμένη μείωση των κρατικών δαπανών
4. Μη πραγματοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών

5. Δε δόθηκε βάρος στην ενίσχυση της παραγωγής, της καινοτομίας και των εξαγωγών
6. Δε δημιουργήθηκε δίχτυ κοινωνικής προστασίας των πιο αδύνατων (παρότι προβλεπόταν)
7. Δεν υπήρξε κλίμα εθνικής ομοψυχίας
8. Οι κυβερνήσεις επέδειξαν αναβλητικότητα στην επίλυση των προβλημάτων, ώστε να αποφύγουν το πολιτικό κόστος
9. Προσπάθησαν να προστατεύσουν τα προνόμια της εκλογικής πελατείας τους.

                                                                                                                                 Πηγή

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Xu Lirong αλάνι για πάντα στο λιμάνι...Με Νεοφιλελεύθερη φιέστα η ελληνική κυβέρνηση τίμησε τα 3 χρόνια από τον θάνατο της  
 Μάργκαρετ Θάτσερ, αφού στις 8/4/2016 το πρωί έφτασε στο Μαξίμου, το αφεντικό της Cosco για να παραλάβει δια χειρός Αλέξη Τσίπρα τα κλειδιά του ΟΛΠ.

  


H παράδοση του λιμανιού έγινε σε πολύ καλό κλίμα, αφού μετά το Μαξίμου ακολούθησε εκδήλωση στο Ζάππειο, παρουσία του Γιάννη Στουρνάρατου Γιάννη Δραγασάκη και μερικών εκατοντάδων αστυνομικών που προσπαθούσαν μάταια να συγκρατήσουν το ενθουσιασμένο πλήθος των φιλελέδων, οι οποίοι είχαν μαζευτεί απ' έξω για να το γιορτάσουν. 

Τι έχει τραβήξει κι αυτό το έρμο το  Ζάππειο  τα τελευταία χρόνια!

Αξιόπιστες πηγές μέσα από το πρωθυπουργικό γραφείο διαβεβαιώνουν ότι, τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας, ένα μαύρο δάκρυ κύλησε από το αριστερό μάγουλο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την εμφάνισή του έκανε κι ο γνωστός επιχείλιος έρπητας που έθεσε για ακόμα μια φορά σε πρωτοφανή κίνδυνο τη ζωή του Πρωθυπουργού μας.

Μάλιστα, ιδιαίτερα αισθητή προκάλεσε στην εκδήλωση η απουσία του Υπουργού Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος - διαψεύδοντας τον Αινστάιν - απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι δύο μόνο πράγματα είναι άπειρα: η αγάπη για την καρέκλα και η ανθρώπινη γελοιότητα. 

Για όσους δεν θυμούνται, ο κ. Δρίτσας πολέμησε μέχρις εσχάτων την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ αλλά τελικά την έκανε γαργάρα σαν καλό τσοπανόσκυλο που είναι. 

Δηλαδή τι θέλατε; Να αρνηθεί να υπογράψει και να παραιτηθεί; Είναι πράγματα αυτά για αριστερό άνθρωπο; Για τέτοια είμαστε τώρα; Να φύγουν αυτοί και να έρθουν πάλι οι άλλοι, οι δεξιοί;

Η συμφωνία προβλέπει την πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. στην Cosco, ενώ το υπόλοιπο 33% θα παραχωρηθεί δωρεάν στους πρόσφυγες - οι οποίοι παραμένουν στο λιμάνι αρνούμενοι να δεχτούν το ξεπούλημα της χώρας -, μπας και ξεκουμπιστούν καμιά ώρα από εκεί πέρα.

Έχουμε και 28.000.000 τουρίστες να υποδεχτούμε το καλοκαίρι!

Σε δηλώσεις του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αν οι πρόσφυγες δεν δεχτούν τη γενναιόδωρη προσφορά του, θα πουληθούν μαζί με το λιμάνι στους Κινέζους και θα απελαθούν στην έρημο Γκόμπι, γιατί πολύ μας τα έχουν πρήξει με τις απαιτήσεις τους να ζήσουν έξω από στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται στα 1,5 δις ετησίως, ενώ σε βάθος 352 ετών μπορεί να διαμορφωθεί στα 4 δις κι αυτό είναι πολύ κρίμα, αφού δεν θα ζει κανένας μας για να αναγνωρίσει το έργο της Κυβέρνησης και να στήσει ένα άγαλμα του Αλέξη Τσίπρα στην οδό Παπασταύρου.


Κι επειδή εμείς δεν είμαστε τίποτα ασυνεπείς σαν τους συριζαίους, έχουμε παρακολουθήσει στενά όλες τις μεγάλες επενδύσεις, από το Ελληνικό μέχρι τα Περιφερειακά Αεροδρόμια.

Μπράβο μας!

by To Skouliki Tom

(Ανήθικο δίδαγμα: Μία μέρα πριν τις εκλογές της 25η Ιανουαρίου 2015 είχαμε ανεβάσει το κείμενο
 Έργα & Ημέρες κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Θα ωχριά μπροστά στο επόμενο, όταν με το καλό πέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει ο Κούλης και να γράψει τη δική του ιστορία στο προτεκτοράτο των Βρυξελλών που ζούμε.)
                                                                                                                                                Πηγή

(Η φωτό είναι από το Luben.)
Για πάντα στη σελίδα μας facebook.com/TheThreeMooges


                                                                                   

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Αυτό είναι το νέο προτεινόμενο καταστατικό του ΟΛΠ

Τον πλήρη αποκλεισμό των εργαζομένων και της κοινωνίας του Πειραιά από την λήψη αποφάσεων που αφορούν τον ΟΛΠ αλλά και την παραχώρηση όλων των εξουσιών σε ένα και μόνο μέλος του ΔΣ προβλέπει το καταστατικό που έχει προταθεί και θα αντικαταστήσει το ισχύον του Οργανισμού. 


Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης σε εορταστικό κλίμα από την ελληνική κυβέρνηση, οι διαδικασίες προχωρούν πλέον με γρήγορους ρυθμούς,ας δούμε λοιπόν συγκριτικά το προηγούμενο καταστατικό του ΟΛΠ και το νέο που προτάθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ.

 Σύμφωνα λοιπόν με το νέο καταστατικό, η διοίκηση του ΟΛΠ ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας όπως πριν.

Πλέον όμως αποκλείονται οριστικά οι εργαζόμενοι αλλά και ο εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά, οι οποίοι ως τώρα συμμετείχαν σε αυτό.


Συγκεκριμένα στο ισχύον καταστατικό προβλεπόταν η συμμετοχή ενός εκπροσώπου των λιμενεργατών, ενός εκπροσώπου των υπαλλήλων αλλά και ενός εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά.


Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) µέλη ως ακολούθως:

 α) Οκτώ (8) έως δέκα (10) µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, µεταξύ των οποίων ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ο οποίος προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου στον οποίο ευρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η υποψηφιότητα του οποίου υποδεικνύεται από το οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

γ)
Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Εταιρεία, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, είναι εργαζόµενοι στην Εταιρεία και προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ο ένας των υπαλλήλων και ο άλλος των λιµενεργατών. 
Οι υποψηφιότητες των προσώπων αυτών υποδεικνύονται από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός αφότου ειδοποιηθεί η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. της Εταιρείας, ύστερα από διαδικασία εκλογής τους από τις οργανώσεις τους σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία.

Το τροποποιημένο πλέον καταστατικό ορίζει για τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου:

1. Η διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την επιφύλαξη όσων ορίζει η παράγραφος 7, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννιά(9) έως (11) μέλη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 τα Μέλη τα εκλέγει η Γενική Συνέλευση και αυτή ορίζει τη θητεία των Μελών.

2. Εφόσον το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή ο τυχόν καθολικός διάδοχος αυτού ή ο τυχόν εκ του νόμου διάδοχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (έκαστος αυτών αλλά και από κοινού εφεξής αποκαλούνται Ταμείο) κατέχει τουλάχιστον Δέκα τοις Εκατό(10%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία και υφίστανται το Ταμείο δικαιούται να διορίζει τουλάχιστον δύο (2) Μέλη και κατά μέγιστο το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών κατ’εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

(
)

6.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται ως παρατηρητής εκπρόσωπος των εργαζομένων της Εταιρίας ή/ και εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά. Η συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων θα περιορίζεται μόνο στις συζητήσεις που σχετίζονται με εργασιακά θέματα ή με την πόλη του Πειραιά αντιστοίχως. Εφόσον η πλειοψηφία των διορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το κρίνει σκόπιμο οι εν λόγω εκπρόσωποι δύνανται να παρίστανται κατά τη συζήτηση και θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω εκπρόσωποι δεν επιτρέπεται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εάν δεν έχουν συμβληθεί με την Εταιρία με σύμφωνο εμπιστευτικότητας με περιεχόμενο αποδοχής της Εταιρίας.

Το ότι δύνανται να παρίστανται σε Διοικητικά Συμβούλια, σημαίνει ότι απλώς θα έχουν το προνόμιο να ακούσουν από κοντά όσα αποφασίζει το ΔΣ και όχι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων, καθώς ο ρόλος τους θα περιοριστεί σε αυτόν του παρατηρητή και μόνο.

Το αν θα παρίστανται όμως είναι και αυτό ένα ερώτημα. 
Στο ισχύον καταστατικό ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το µήνα στην έδρα της Εταιρίας ή και οποτεδήποτε άλλοτε οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, ή του Αναπληρωτή του.

Η διάταξη αυτή έχει αντικατασταθεί πλέον στο νέο καταστατικό που προτείνει το ΤΑΙΠΕΔ καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Κοινώς δύναται αν θέλει να μην συνεδριάζει ποτέ, αφού στο άρθρο 10 περιγράφεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρήσει όλες ή μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

Πρακτικά δηλαδή ή άσκηση των εξουσιών μεταβιβάζεται στον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού και το ΔΣ δεν χρειάζεται να συγκαλείται ποτέ...


Σημειώνεται ότι στο ισχύον καταστατικό, για την λήψη αποφάσεων ορίζεται ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει απαρτία (το ήμισυ συν ένα μέλος).

Συμπερασματικά σύμφωνα με το νέο καταστατικό που προτείνεται από το ΤΑΙΠΕΔ, πλέον στο λήψη αποφάσεων για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς οι εργαζόμενοι και ο εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά δεν έχουν κανέναν απολύτως λόγο και μπορούν να παρίστανται μόνο ως παρατηρητές και μόνο στις συνεδριάσεις που θα αφορούν τα εργασιακά και τα θέματα του Δήμου.
Την αίθουσα των συνεδριάσεων βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο να την δουν πλέον καθώς με κανέναν τρόπο δεν ορίζεται ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκληθεί αλλά αντίθετα όλες οι εξουσίες μπορούν να ασκούνται από ένα και μόνο μέλος του.

Το νέο προτεινόμενο καταστατικό από το ΤΑΙΠΕΔ:


Το ισχύον καταστατικό του ΟΛΠ:


                                                                                                                                               Πηγή

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ... ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!!! Η αλήθεια που έκρυψε η κυβέρνηση...

                                                                                 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ

  Όταν η Cosco δίνει κάθε χρόνο στον ΟΛΠ 110 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα 311,5 εκατ. ευρώ είναι  
    τρία ετήσια νοίκια!

 Κύκλοι της αγοράς αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά (ακόμα και βουλευτής) βάζουν ευθέως θέμα για το τίμημα που πέτυχε το ΤΑΙΠΕΔ όσον αφορά την πώληση ολόκληρου του λιμανιού.
 Τώρα που αρχίζουν και ψάχνουν τη διαπραγμάτευση και το τίμημα που συμφωνήθηκε μεταξύ Cosco και ΤΑΙΠΕΔ, τόσο ανετότερα λένε τη λέξη « Ξεπούλημα ».

 Ό,τι και να λέει ο Πιτσιόρλας, ό,τι και να λένε εκ των υστέρων οι παρακοιμώμενοι τύπου ΙΟΒΕ, ό,τι και να λέει γενικόλογα η Cosco, η αλήθεια είναι μία: Ξεπούλημα! 

Πολύ απλά: Το ΤΑΙΠΕΔ πούλησε το 67% των μετοχών του λιμανιού (ολόκληρου δηλαδή του λιμανιού) για 311,5 εκατ. ευρώ καθαράς παρούσης αξίας.

Το ΤΑΙΠΕΔ, όμως, τον Νοέμβρη του 2014, ψήφισε στην έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΛΠ
 (για τον Β’ φιλικό διακανονισμό) ότι η καθαρά παρούσα αξία της σύμβασης παραχώρησης με την Cosco μόνο για δύο προβλήτες (τους Προβλήτες Ι και ΙΙ) ανέρχεται από 860 εκατ. έως 1,5 δισ. ευρώ!

Άρα, όταν συμφωνούσε να πουλήσει ολόκληρο το λιμάνι για 311,5 εκατ. ευρώ, ήξερε -αφού το ψήφισε έναν χρόνο πριν- ότι μόνο δύο προβλήτες του ΟΛΠ αξίζουν 1 δισ. ευρώ! 

Σημειώνουμε ότι όλες οι μελέτες για την αξία του λιμανιού δείχνουν ότι ο ΟΛΠ έχει αξία
άνω των  2,2 δισ. ευρώ!

Φυσικά, το ΤΑΙΠΕΔ, παρότι καμιά «τρόικα» ή «κουαρτέτο» δεν ζητούσε να πουλήσει μετοχές, και μάλιστα το 67% των μετοχών του ΟΛΠ, καλύπτεται πίσω από την αξία της μετοχής, με το Χρηματιστήριο στις 550 μονάδες...

Τέτοιους όμως μπακαλίστικους λογαριασμούς για ένα λιμάνι με 37 χλμ. κρηπιδώματα, με μηχανήματα, με πελατεία, με προηγμένες υπηρεσίες, τεχνολογικά καινούργιο, με σιδηρόδρομο, κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα, ναυπηγεία, car terminal, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ακίνητα τεράστιας αξίας, κ.λπ., μόνο το ΤΑΙΠΕΔ ξέρει να κάνει. 
  
Και κυρίως για ένα λιμάνι κερδοφόρο. 

Που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στο Δημόσιο, που δεν έχει εγγυήσεις του Δημοσίου, άρα δεν επιβαρύνει το δημόσιο χρέος, που όλα τα έργα του τα κατασκευάζει με ίδια και κοινοτικά κεφάλαια, που ήδη έχει στο Ταμείο του 60 εκατ. ευρώ, που θα εισπράττει από την Cosco 110 εκατ. ευρώ ετησίως, είναι ξεπούλημα να πουλιέται ολόκληρο για τρία δηλαδή ετήσια νοίκια της Cosco στον ΟΛΠ!
Μετά τα επικοινωνιακά show, θα αξιωθεί κανένας να απαντήσει στα πιο πάνω, έστω στα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά;
Τα οποία δυστυχώς αισθάνονται πολιτικά «πρόσφυγες» στον Πειραιά τους, ελέω Πιτσιόρλα και ΤΑΙΠΕΔ.
Και πώς να μην αισθάνονται έτσι, αφού το ΤΑΙΠΕΔ οργανώνει τις γενικές συνελεύσεις του ΟΛΠ στο
«Plaza NJV» της πλατείας Συντάγματος, τις υπογράφει στου Μαξίμου στην Ηρώδου Αττικού και διοργανώνει τα εορταστικά γλέντια στο Ζάππειο, ταΐζοντας τα στελέχη και τους εργαζόμενους στο λιμάνι με ξύλο και χημικά που πρόσφεραν τα ΜΑΤ!
Ο Πειραιάς επί Πιτσιόρλα έχει τεθεί σε καραντίνα


Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

«Μπλόκο» εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΛΠ«Μπλόκο» στη προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του      
ΟΛΠ  έκαναν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Οργανισμού.
To νέο ΔΣ του ΟΛΠ επρόκειτο να συνεδριάσει με βασικά θέματα την αλλαγή του Καταστατικού του ΟΛΠ,
την έγκριση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης και την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων
για την οριστική έγκριση των δύο «καυτών» θεμάτων.
Ωστόσο, πριν αρχίσει η συνεδρίαση περίπου  
20 εργαζόμενοι, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων του ΟΛΠ, μπήκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων και εξέφρασαν τη βούλησή τους, ότι δεν πρόκειται να συζητηθούν τα συγκεκριμένα θέματα και να διεξαχθεί περαιτέρω οποιαδήποτε άλλη διεργασία.
Θέτοντας ότι, πρωτίστως πρέπει να συζητηθούν
και να επιλυθούν τα θέματα των εργασιακών σχέσεων και η διασφάλιση των εργαζομένων.


Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας και την 
 Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, επισημάνθηκε στα μέλη του ΔΣ/ΟΛΠ το γεγονός ότι προωθούνται τα θέματα πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ και επιλύονται μια σειρά αιτημάτων φορέων ή χρηστών του Λιμανιού, ενώ παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των εργαζομένων για επίλυση των εργασιακών ζητημάτων μπροστά στις νέες εξελίξεις η Κυβέρνηση και το ΔΣ/ΟΛΠ
δεν δίνουν τις αναγκαίες λύσεις.

Συγκεκριμένα επισημάνθηκε :

?? Επιχειρείται από το ΔΣ/ΟΛΠ εισήγηση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων του θέματος της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καμία συμμετοχή το ΔΣ/ΟΛΠ στην διαμόρφωση του σχεδίου, όπως αυτό απαιτείται από την υπάρχουσα σήμερα Σύμβαση Παραχώρησης. 
Σημειωτέον ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις στο ΔΣ για το παραπάνω θέμα και έχει ληφθεί απόφαση του ίδιου του ΔΣ/ΟΛΠ, ότι αναληθώς αναφερόταν στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ ότι υπήρξε τέτοια συμμετοχή.

?? Τροποποιείται άρον – άρον το καταστατικό του Οργανισμού μεταβάλλοντας το ΔΣ αυτού,
 σε άβουλο όργανο, αφού μεταβιβάζει όλες τις διαδικασίες και τις αποφάσεις, ώστε να ενισχυθεί
 μια μονοπρόσωπη εξουσία.

?? Θέτει εκτός ΔΣ/ΟΛΠ, τόσο τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όσο και τον Δήμαρχο της πόλης του Πειραιά.

?? Κυρίως, όμως, κωφεύει για την εργασιακή διασφάλιση και προοπτική των εργαζομένων, οι οποίοι είναι 
οι βασικοί συντελεστές ανάπτυξης και λειτουργίας του Οργανισμού. 
Αντ’ αυτού «χορτάσαμε» από λόγια και καλές προθέσεις, χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.

?? Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ/ΟΛΠ, όπως και από την Κυβέρνηση, να μην τεθεί κανένα θέμα στο ΔΣ που άπτεται της πώλησης του ΟΛΠ, εάν δεν επιλυθεί το ζήτημα της διασφάλισης των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στο νέο περιβάλλον σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και Εργασίας και τις ισχύουσες ΣΣΕ.

«Oι εργαζόμενοι του ΟΛΠ διατηρώντας στο ακέραιο την διαφωνία τους στο θέμα του ξεπουλήματος του Λιμανιού και έχοντας διατυπώσει τεκμηριωμένες απόψεις επ’ αυτού κάνουν γνωστό, προς κάθε κατεύθυνση, ότι χωρίς την διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων δεν μπορεί να υπάρξει πώληση του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

                  Στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του ΟΛΠ,ως γνωστόν,συμπαρίσταται και ο πρωθυπουργός,από παλιά...

 

...

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

- Μνημόνιο 3.5 - ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

                                           Διαβάστε το Νέο Μνημόνιο  ΕΔΩ       

 '' Κλίκ '' στην εικόνα...

Το ThePressProject παρουσιάζει μια μοναδική εφαρμογή διαφάνειας με σκοπό να συμβάλει σε μια πιο δημοκρατική και δημόσια διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.


Η διαρροή του προσχεδίου της «συμφωνίας» είναι πλέον ευρεία κάτι που γίνεται σαφές από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κι όμως το παιχνίδι της απόκρυψης και της μεταφοράς αποσπασμάτων της διαπραγμάτευσης δεν συνάδει με την αποστολή της δημοσιογραφίας που είναι η ενημέρωση των πολιτών.

Για την εμβάθυνση των πολιτών σε αυτά που συμφωνεί ή διαπραγματεύεται ακόμα η κυβέρνηση χωρίσαμε τις 37 σελίδες του προσχεδίου σε 18 ενότητες. 

Μεταφράσαμε ανεπίσημα κάθε απόσπασμα ξεχωριστά και σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να το επεξεργαστείτε είτε σχολιασμένο από την συντακτική ομάδα του TPP, είτε χωρίς σχολιασμό, είτε στο πρωτότυπο στα αγγλικά. 

Επιπλέον, σε κάθε ενότητα του νέου Μνημονίου (που ονομάσαμε Μνημόνιο 3.5) επισυνάπτουμε σε ξεχωριστή καρτέλα και το αντίστοιχο κεφάλαιο του ισχύοντος Μνημονίου που υιοθέτησε η Ελλάδα τον Αύγουστο του 2015.

Αν θέλετε να αποκτήσετε μια γρήγορη εικόνα των στοιχείων του νέου μνημονίου μπορείτε απλά να διαβάσετε τα Γενικά Σχόλια (στα πλαίσια με το γαλάζιο φόντο) που θα βρείτε σε κάθε ενότητα στο δεξί μέρος της σελίδας (κάτω από το κείμενο αν επισκέπτεστε την εφαρμογή από κινητά τηλέφωνα).

Χρησιμοποιείστε τα πεδία σχολιασμού αν θέλετε και για να μας προτείνετε τμήματα που μας έχουν διαφύγει στον σχολιασμό ή για να μας προτείνετε ακριβέστερη μετάφραση. 

 Στόχος μας είναι το OpenProject να γίνει ένας πραγματικός κόμβος διαβούλευσης, κάτι που δεν έχει τολμήσει να κάνει η κυβέρνηση, ανοίγοντας την διαπραγμάτευση στους πολίτες ώστε όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Πρόταση για κινητοποιήσεις...
Αύριο θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ ΟΛΠΤρίτη 19 Απριλίου 2016,  το ΤΑΙΠΕΔ σπεύδει να προωθήσει τόσο την αλλαγή του Καταστατικού του ΟΛΠ όσο και τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ  Δημοσίου και ΟΛΠ. Στην ουσία με την αλλαγή του Καταστατικού δρομολογείται η είσοδος της Cosco στον ΟΛΠ καθώς η εταιρεία θ’ αρχίσει να λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια, με νέο Δ.Σ κ.ο.κ.

Ειδικότερα, για το Καταστατικό:

•    Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, τροποποίηση των άρθρων 7,8,9 και 10 που καθορίζουν τα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στις αλλαγές που επέρχονται είναι και ο αποκλεισμός του δημάρχου Πειραιά και των εκπροσώπων των εργαζόμενων από το ΔΣ. 

Πλέον θα μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές σε θέματα, που τους αφορούν, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.


Μέγιστο θέμα προκύπτει με τον αποκλεισμό της εκπροσώπησης των εργαζόμενων από το  
ΔΣ του ΟΛΠ ...

Επικοινωνήσαμε (ο σ. Τσαλήμογλου συγκεκριμένα) τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του σωματείου μας  
Νίκο Γεωργίου,προτείναμε άμεση δράση,ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι,να μη ''τσουρμάρουμε'' αύριο το πρωϊ και να προβούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στο ΔΣ του ΟΛΠ.

Ο πρόεδρος απάντησε πως, για οποιαδήποτε κινητοποίηση θα αποφασίσει το προεδρείο αύριο το πρωϊ.
Αναμένουμε...Τι αλλάζει στο Καταστατικό του ΟΛΠ


Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την είσοδο της Cosco στον ΟΛΠ καθώς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, που στην πλειοψηφία του αποτελεί επιλογή του ΤΑΙΠΕΔ, στη πρώτη συνεδρίασή του, με τη νέα σύνθεση, δρομολογεί «καταιγίδα» αλλαγών στο Καταστατικό του Οργανισμού.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η έγκριση της νέας τροποποιημένης σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του ΟΛΠ και του Δημοσίου και η προκήρυξη νέας έκτακτης γενικής συνέλευσης για να «σφραγιστούν» οι παραπάνω αποφάσεις.

Το «σήμα» για την έναρξη των διαδικασιών δόθηκε, πριν από τη πανηγυρική υπογραφή της συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών του ΟΛΠ μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κινέζικης εταιρείας παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ.

Εκεί, το Ταμείο έκανε ορισμένες αλλαγές στη σύνθεση του Οργανισμού, όσες χρειαζόταν για να αποκτήσει τον έλεγχο του ΔΣ για να προχωρήσει στα επόμενα «βήματα» καθώς είναι γνωστό ότι σε ορισμένα θέματα η πλειοψηφία, που διαμορφωνόταν «φρέναρε» τις εξελίξεις.

Έτσι, στη πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ, που θα γίνει, τη Τρίτη 19 Απριλίου 2016, στην ουσία το ΤΑΙΠΕΔ σπεύδει να προωθήσει τόσο την αλλαγή του Καταστατικού του ΟΛΠ όσο και τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Δημοσίου και ΟΛΠ.
Ακόμα, θα καθορίσει νέα έκτακτη γενική συνέλευση για την επικύρωση των παραπάνω αποφάσεων.

Στην ουσία με την αλλαγή του Καταστατικού δρομολογείται η είσοδος της Cosco στον ΟΛΠ καθώς η εταιρεία θ’ αρχίσει να λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια, με νέο Δ.Σ κ.ο.κ.

Ειδικότερα, για το Καταστατικό:

•    Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, τροποποίηση των άρθρων 7,8,9 και 10 που καθορίζουν τα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στις αλλαγές που επέρχονται είναι και ο αποκλεισμός του δημάρχου Πειραιά και των εκπροσώπων των εργαζόμενων από το ΔΣ. 
Πλέον θα μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές σε θέματα, που τους αφορούν, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άλλες αλλαγές είναι ότι οι συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να γίνονται διαζευκτικά στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά και θα τηρούνται δίγλωσσα πρακτικά.

Ακόμα, σύμφωνα, πάντα, με πληροφορίες περιορίζονται οι αρμοδιότητες των Διοικητικού Συμβουλίου και καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν τη διαδικασία σύγκλησής του κ.λπ.

Επίσης, φαίνεται ότι καταργείται όλη η μέχρι τώρα ιεραρχική δομή του Οργανισμού με την κατάργηση μιας σειράς άρθρων (άρθρα 6 για τα όργανα Διοίκησης, 11 για τα καθήκοντα εταιρικής διακυβέρνησης, 12 για το Διευθύνοντα Σύμβουλο, 13 για το Συμβούλιο Διεύθυνσης- Γενικοί Διευθυντές και 14 για τις Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης) ενώ με τροποποίηση άρθρων μπορεί να ανατίθεται η διακυβέρνηση του Οργανισμού σε τρίτα πρόσωπα, εκτός ιεραρχίας….

Πάντως, αλλαγές επέρχονται και στην διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι αλλαγές που θα γίνουν στο άρθρο 2 του Καταστατικού που αφορά τους σκοπούς της εταιρείας.

Η τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης

Το δεύτερο «καυτό» θέμα της συνεδρίασης  αφορά την έγκριση του σχεδίου της τροποποιημένης Σύμβασης Παραχώρησης Δημοσίου και ΟΛΠ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης, που έχει κυρωθεί με νόμο, καθορίζονται οι βασικοί όροι λειτουργίας του ΟΛΠ (π.χ. η υποχρέωση να λειτουργεί εμπορικό, επιβατικό λιμάνι κ.α.) και οι εκτάσεις, που του παραχωρούνται.

Η τροποποίηση, που έγινε, «προσάρμοσε» τη Σύμβαση στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και προέβλεψε ορισμένες επιπλέον εξαιρέσεις όπως π.χ. τη λιμενική έκταση των Λιπασμάτων κ.ο.κ.

Στις αρχές του έτους μετά από θυελλώδεις συνεδριάσεις το ΔΣ του Οργανισμού είχε κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι η τροποποίηση δεν είχε γίνει όπως προβλεπόταν από τη νομοθεσία με διαπραγμάτευση ανάμεσα στον ΟΛΠ και στο Δημόσιο και είχε ορίσει επιτροπή διαπραγμάτευσης.  

Ωστόσο, τα συναρμόδια υπουργεία Ναυτιλίας και Οικονομικών δεν όρισαν ποτέ εκπροσώπους και έτσι η επιτροπή αυτή δεν λειτούργησε.

Τώρα, με τις αλλαγές στο ΔΣ του ΟΛΠ φαίνεται ότι «ανοίγει ο δρόμος» για την έγκρισή της και στη συνέχεια η επικύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μετά την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα προωθηθεί στη Βουλή για έγκριση.
                                                                                                                                                 Πηγή


                                           Θοδωρή εσύ μένεις, '' το λιμάνι φεύγει ''...

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ξεπουλάνε και δέρνουνε ; ... 8/4/2016 ...

                                    Πού είναι η ασπίδα,οέοο; 

 

                                                                 
                                                                          
                                           Δήμακας POWER