Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

«Μπλόκο» εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΛΠ«Μπλόκο» στη προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του      
ΟΛΠ  έκαναν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Οργανισμού.
To νέο ΔΣ του ΟΛΠ επρόκειτο να συνεδριάσει με βασικά θέματα την αλλαγή του Καταστατικού του ΟΛΠ,
την έγκριση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης και την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων
για την οριστική έγκριση των δύο «καυτών» θεμάτων.
Ωστόσο, πριν αρχίσει η συνεδρίαση περίπου  
20 εργαζόμενοι, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων του ΟΛΠ, μπήκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων και εξέφρασαν τη βούλησή τους, ότι δεν πρόκειται να συζητηθούν τα συγκεκριμένα θέματα και να διεξαχθεί περαιτέρω οποιαδήποτε άλλη διεργασία.
Θέτοντας ότι, πρωτίστως πρέπει να συζητηθούν
και να επιλυθούν τα θέματα των εργασιακών σχέσεων και η διασφάλιση των εργαζομένων.


Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας και την 
 Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, επισημάνθηκε στα μέλη του ΔΣ/ΟΛΠ το γεγονός ότι προωθούνται τα θέματα πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ και επιλύονται μια σειρά αιτημάτων φορέων ή χρηστών του Λιμανιού, ενώ παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις των εργαζομένων για επίλυση των εργασιακών ζητημάτων μπροστά στις νέες εξελίξεις η Κυβέρνηση και το ΔΣ/ΟΛΠ
δεν δίνουν τις αναγκαίες λύσεις.

Συγκεκριμένα επισημάνθηκε :

?? Επιχειρείται από το ΔΣ/ΟΛΠ εισήγηση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων του θέματος της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καμία συμμετοχή το ΔΣ/ΟΛΠ στην διαμόρφωση του σχεδίου, όπως αυτό απαιτείται από την υπάρχουσα σήμερα Σύμβαση Παραχώρησης. 
Σημειωτέον ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις στο ΔΣ για το παραπάνω θέμα και έχει ληφθεί απόφαση του ίδιου του ΔΣ/ΟΛΠ, ότι αναληθώς αναφερόταν στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ ότι υπήρξε τέτοια συμμετοχή.

?? Τροποποιείται άρον – άρον το καταστατικό του Οργανισμού μεταβάλλοντας το ΔΣ αυτού,
 σε άβουλο όργανο, αφού μεταβιβάζει όλες τις διαδικασίες και τις αποφάσεις, ώστε να ενισχυθεί
 μια μονοπρόσωπη εξουσία.

?? Θέτει εκτός ΔΣ/ΟΛΠ, τόσο τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όσο και τον Δήμαρχο της πόλης του Πειραιά.

?? Κυρίως, όμως, κωφεύει για την εργασιακή διασφάλιση και προοπτική των εργαζομένων, οι οποίοι είναι 
οι βασικοί συντελεστές ανάπτυξης και λειτουργίας του Οργανισμού. 
Αντ’ αυτού «χορτάσαμε» από λόγια και καλές προθέσεις, χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.

?? Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ/ΟΛΠ, όπως και από την Κυβέρνηση, να μην τεθεί κανένα θέμα στο ΔΣ που άπτεται της πώλησης του ΟΛΠ, εάν δεν επιλυθεί το ζήτημα της διασφάλισης των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στο νέο περιβάλλον σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και Εργασίας και τις ισχύουσες ΣΣΕ.

«Oι εργαζόμενοι του ΟΛΠ διατηρώντας στο ακέραιο την διαφωνία τους στο θέμα του ξεπουλήματος του Λιμανιού και έχοντας διατυπώσει τεκμηριωμένες απόψεις επ’ αυτού κάνουν γνωστό, προς κάθε κατεύθυνση, ότι χωρίς την διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων δεν μπορεί να υπάρξει πώληση του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

                  Στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του ΟΛΠ,ως γνωστόν,συμπαρίσταται και ο πρωθυπουργός,από παλιά...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια :