Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Σε νέα έκτακτη γενική συνέλευση η τροποποίηση του καταστατικού του ΟΛΠ

Κρίσιμα ζητήματα για την αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ, όπως η τροποποίηση του καταστατικού και η έγκριση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και δημοσίου μετατέθηκαν, προς ψήφιση, σε νέα, έκτακτη γενική συνέλευση.  
Έτσι, με απόφαση του δ.σ. του ΟΛΠ και ύστερα από σχετική εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ, αποφασίσθηκε η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την Τρίτη  31 Μαΐου 2016, στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Κατάργηση Άρθρων 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας

-Τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση άρθρων 20 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

-Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέγχου.

-Τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.

-Τροποποίηση άρθρων 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.

-Τροποποίηση και αναρίθμηση άρθρου 3 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 4 του Καταστατικού περί Μετοχών.

-Αλλαγή σκοπού, συνακόλουθη τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

-Τροποποίηση, διάσπαση και συνακόλουθη μερική αναρίθμηση διατάξεων άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.


-Τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

-Παροχή έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης (μεταξύ άλλων και κατά το Άρθρο 22,    παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) αναφορικά με την τροποποίηση της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.

-Εκλογή μέλους/ών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο δ.σ. υπήρξε και παρέμβαση των εργαζομένων, οι οποίοι ζητούν διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων από τη μεταβίβαση του 67% του ΟΛΠ στην Cosco.

Δεν υπάρχουν σχόλια :