Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Αξιολόγηση του Σχεδίου του ΟΛΠ από το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ

Το κείμενο αυτό αποτελεί αναλυτική αξιολόγηση των έργων του Master Plan του ΟΛΠ και συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης. Τα νέα προτεινόμενα 19 έργα του Master Plan του ΟΛΠ καλύπτουν τη μεγαλύτερη έκταση του λιμανιού του Πειραιά, από το Παλατάκι έως το Πέραμα. 
Κάποια από αυτά αναμορφώνουν ριζικά τη λειτουργία του λιμανιού ενώ τα περισσότερα έχουν άμεσες επιπτώσεις στους όμορους δήμους ή και στην ευρύτερη περιοχή του Μείζονος Πειραιά.
 Ο επίσημος κατάλογος των 19 έργων όπως παρουσιάζεται από τον ΟΛΠ είναι ανιεράρχητος. 

Δηλαδή σημαντικά έργα προηγούνται ή ακολουθούν και αντίθετα, ενώ ενότητες έργων φαίνονται μεταξύ τους ασύνδετες. Αυτό πιθανολογείται ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανυπαρξία "μεγάλης" στρατηγικής σε σχέση με αυτά.
 Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους έργα έμπαιναν και έβγαιναν από τον κατάλογο χωρίς εμφανείς λόγους. Ορισμένα εξ αυτών προϋπήρχαν στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΛΠ 2010-2020.

Η κρίσιμη διαφορά έγκειται στο ότι το προηγούμενο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΛΠ 2010-2020 περιλάμβανε 38 έργα εκ των οποίων τα 22 αποτελούσαν συνέργειες με φορείς ΟΤΑ και Δημοσίου για έργα πολιτισμού και αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, εμπορίου, εκθέσεων-συνεδρίων, κυκλοφορίας, αστικού πρασίνου για τον Πειραιά και των παραλιμένιων δήμων. Κορυφαία εξ αυτών με εμπλοκή του ΟΛΠ, τα έργα της Πολιτιστικής Ακτής και τα έργα Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Μετρό και Τραμ).
 Στο σημερινό Master Plan δεν υπάρχει αυτή η διάσταση, της σύνδεσης των λιμενικών έργων με την πόλη του ευρύτερου Πειραιά.
Ταυτόχρονα το Master Plan φαίνεται να αγνοεί τα προγραμματισμένα μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη, έργα της ΟΧΕ Πειραιά πολλά εκ των οποίων γειτνιάζουν άμεσα με τη λιμενική ζώνη. Τα έργα της Πειραϊκής, του Ιστορικού Κέντρου, της εμπορικής ζώνης και της Ακτής Μιαούλη.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι σχεδιασμοί της ΟΧΕ με παρεμβάσεις για τη γαλάζια οικονομία, για τη διαχείριση των τουριστικών ροών και την προώθηση της πόλης του Πειραιά ως διεθνούς εμβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προορισμού, φαίνεται ωσάν να μην αφορούν τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής - που είναι το λιμάνι του Πειραιά. Ο κρατικός ΟΛΠ του 2010 σχεδίαζε και για την πόλη του Πειραιά, και με την πόλη του Πειραιά. Ο ΟΛΠ της Cosco του 2018 διαμορφώνει μία εσωστρεφή λιμενική, ναυπηγική, εμπορική, τουριστική και κατασκευαστική δραστηριότητα με την πλάτη στην πόλη. Εισπράττει τα γεωπολιτικά οφέλη, επενδύει στα πλεονεκτήματα της θέσης (στην Ακρόπολη, στην Πλάκα, στον Σαρωνικό) αλλά δεν προγραμματίζει σχεδόν ούτε έργο ουσιαστικής ανταπόδοσης ή σημαντικού αμοιβαίου οφέλους. Σε ότι αφορά τις συμβατότητες των έργων του Master Plan με την ισχύουσα νομοθεσία και τις στρατηγικές του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής όπως και των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος: Η συνολική σύλληψη του Master Plan είναι συμβατή με τους στόχους και τις προβλέψεις του ΡΣΑ και των ΓΠΣ όπου ο Πειραιάς είναι επιβατηγός λιμένας εθνικής εμβέλειας (κεντρικός λιμένας), εμπορικός λιμένας εθνικής εμβέλειας (λιμένας Ηρακλέους) και αναπτυξιακός μητροπολιτικός πόλος (Δήμος Πειραιά).

Το Master Plan αποκλίνει από τα πιό πάνω σε σημαντικά σημεία: 


  Η κατασκευή εμπορικού κέντρου στην άκρη του κεντρικού λιμένα (επέκταση κρουαζιέρας) έρχεται σε αντίθεση με το ΓΠΣ Πειραιά. Οι χρήσεις "Κέντρο Πόλης" που επιτρέπουν κατασκευή μεγάλων εμπορικών κέντρων φθάνουν έως το σημερινό Μέγαρο ΟΛΠ. Οι χρήσεις γης εντός της ζώνης του ΟΛΠ με βάση το ΓΠΣ προσδιορίζονται ως "Μεταφορές" ενώ στις όμορες συνοικίες επιτρέπονται οι χρήσεις "Γενική Κατοικία", "Εκπαίδευση (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων". Η περιοχή δε εντάσσεται στο Ιστορικό Κέντρο Πειραιά και εμπίπτει στον Αρχαιολογικό Νόμο.
 Αντίστοιχο ζήτημα υφίσταται με τις άλλες μη μεταφορικές και αμιγώς λιμενικές χρήσεις σε όλη την έκταση του ΟΛΠ (ξενοδοχεία, εκθεσιακά κέντρα κλπ). Για τις χωροθετήσεις τους εκτιμάται ότι πρέπει να προηγηθεί σχετική αναθεώρηση των επιτρεπομένων χρήσεων γης του ΓΠΣ.
  Με τις υπερβάσεις υψών κτιρίων με μέγιστο ύψος 55μ. στα δύο τουλάχιστον σημεία (Παλατάκι, Ηετιώνεια) που προτείνονται από τον ΟΛΠ τίθεται θέμα "εξαίρεσης" από τις υπάρχουσες προβλέψεις. Αυτή η "εξαίρεση" απαιτεί πολεοδομική ρύθμιση.
 Η χωροθέτηση του Κέντρου Logistics στη δυτική πλευρά του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ακυρώνει ένα σημαντικό έργο το οποίο υπήρχε στους κεντρικούς σχεδιασμούς και προβλέφθηκε από το ΡΣΑ. Αυτό είναι το μεταφορικό κέντρο και κέντρο Logistics του Θριασίου Πεδίου.
 Η ενίσχυση των υποδομών καυσίμων-πετρελαιοειδών όπως και της βαριάς ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στο Πέραμα προσκρούει στην πρόβλεψη του ΓΠΣ Περάματος και στο ΡΣΑ για ζώνες βιομηχανίας-βιοτεχνίας υπό εξυγίανση και όχι ζώνες οχλούσας βιομηχανίας. Πιο κάτω επιχειρείται η ενοποίηση των έργων προκειμένου να γίνει η αξιολόγησή τους με κριτήρια τόσο λειτουργικά ως προς τον ΟΛΠ όσο πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά ως προς την πόλη του Πειραιά. 1. Κύρια στοιχεία αξιολόγησης του Master Plan 1. 1. Έργα Κεντρικού Λιμένα (αρ. 1, 10, 11, 13, 18, 19) 1.1.1. Λιμενικά Έργα Κρουαζιέρας - Επεκτείνονται οι προβλήτες στο Παλατάκι με 2- 3 θέσεις κρουαζεροπλοίων στην πρώτη φάση και εν δυνάμει έως 6 (Έργο 1). 1.1.2. Αστικά/Εμπορικά Έργα Υποστήριξης Κρουαζιέρας - Κατασκευάζεται Επιβατικός Σταθμός Κρουαζιέρας με εμπορικό κέντρο επί των νέων επεκτάσεων στο Παλατάκι (Έργο 18), μετατρέπεται η Πενταγωνική Αποθήκη Αγίου Νικολάου σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας (Έργο 10). Προφανώς σχετιζόμενα με την κρουαζιέρα και την επιβατική κίνηση του λιμανιού προτείνεται η κατασκευή μίας ενότητας ξενοδοχείων στο Χατζηκυριάκειο (Έργο 19), στην Παγόδα (Έργο 9) και στην Ηετιώνεια (Έργο 12). Συμπληρωματικά σε αυτά προτείνεται η κατασκευή Μουσείου Μετανάστευσης στην Πέτρινη Αποθήκη της Ηετιώνειας (Έργο 11). 1.1.3. Κυκλοφοριακά Έργα Λειτουργίας Επιβατηγού Λιμένα- Προτείνεται η λειτουργία δικτύου Οικολογικών Λεωφορείων (eco buses) σε όλο τον Κεντρικό Λιμένα (Έργο 13).

 1. 2. Αξιολόγηση Έργων Κεντρικού Λιμένα 1.2.1. Στον Κεντρικό Λιμένα αναπτύσσεται επιπλέον η κρουαζιέρα με υποδομές στήριξής της όπως ξενοδοχεία και εμπορικό κέντρο. Τα μεν ξενοδοχεία πιθανόν θα λειτουργήσουν θετικά. 
Είναι όμως ανεξήγητη η άτακτη και χωρίς στοιχεία βιωσιμότητας/αναγκαιότητας χωροθέτηση 4 μονάδων εκ των οποίων η μία ή οι δύο θα είναι 15ώροφα κτίρια 55 μέτρων ύψους η δε τρίτη μονάδα προβλέπεται να στεγαστεί σε ένα ακατάλληλο για αυτή τη χρήση κτίριο-την Παγόδα. Σήμερα οι διανυκτερεύσεις πληρωμάτων κρουαζιέρας και εμπορικής ναυτιλίας στον Πειραιά καλύπτονται από τη λειτουργία 5 κυρίως ξενοδοχείων ("Θεοξένεια", "Savoy", "Coral", "Ποσειδώνιο" και "Γλάρος") εντός του αστικού ιστού.
Οι διανυκτερεύσεις τουριστών κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Προϋπόθεση για την βιωσιμότητα της νέας ενότητας ξενοδοχείων είναι η επιτυχία του Home Porting της κρουαζιέρας και ταυτόχρονα η μετατροπή του Πειραιά σε ελκυστικό προορισμό.
Τα έργα του ΟΛΠ κατευθύνονται μεν στον πρώτο στόχο - χωρίς όμως αυτός να επιβεβαιώνεται ως ρεαλιστικός από τις εξελίξεις στον χώρο της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Δεν κατευθύνονται όμως προς τον δεύτερο στόχο - της ελκυστικότητας. Το τουριστικό ρεύμα αν έχει να διαλέξει την παραμονή στον Πειραιά λόγω της ύπαρξης ενός Mall εντός του λιμένα, ή στην Αθήνα για να επισκεφθεί την Ακρόπολη και την Πλάκα είναι βέβαιο ότι θα επιλέξει το δεύτερο. Για αυτό τον λόγο η σύνδεση των έργων του ΟΛΠ με τα έργα αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου του Πειραιά, του Αρχαιολογικού και Ναυτικού Μουσείου, όπως και του έργου της Πολιτιστικής Ακτής είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχία της προοπτικής της επιβίωσης της πόλης ως πόλου προορισμού και παραμονής μερίδας του τουριστικού ρεύματος ανεξαρτήτως της επιτυχίας ή όχι του Home Porting. Από τα προσδοκώμενα μεγέθη ανάπτυξης της κρουαζιέρας δεν προκύπτει η αναγκαιότητα δημιουργίας του Νότιας επέκτασης.
Σύμφωνα με το business plan της Cosco στην επόμενη 5ετία, και με την προϋπόθεση του νέου προβλήτα προβλέπεται αύξηση της κίνησης στους 1,6 εκ. επιβάτες. Ο αριθμός αυτός ταυτίζεται με τον πληθυσμό επιβατών που διαχειρίστηκε το υπάρχον terminal με την τρέχουσα έκταση το 2015.
Η ποιοτική αλλαγή της σύνθεσης των επιβατών, και η αύξηση του Home porting σε 500.000, προϋποθέτει την ύπαρξη μεγαλύτερων εγκαταστάσεων σε επιβατηγούς σταθμούς, όχι σε προβλήτες. Η δυνατότητα προκράτησης θέσης ελλιμενισμού με ορίζοντα διετίας που εφαρμόζεται εδώ και ένα χρόνο, δίνει στα κρουαζιερόπλοια και στο λιμάνι τη δυνατότητα για καλύτερο σχεδιασμό δρομολογίων. Αποφεύγεται με αυτό τον τρόπο η δημιουργία πολυδάπανων υποδομών και ανωδομών οι οποίες αργούν έως και 7 μήνες το χρόνο. Κρίνεται σημαντικό να παρατεθούν στο Master Plan τα σχετικά ετήσια στοιχεία για τη συχνότητα χρήσης κατά την τελευταία 5ετία του Επιβατηγού Σταθμού Β (Θεμιστοκλής) και του Επιβατηγού Σταθμού Γ (Άλκιμος). Τα στοιχεία αυτά θα συμβάλουν στην τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ή όχι της μεγάλης επέκτασης.
  Προτείνεται η μείωση του αριθμού των ξενοδοχείων-εξαιρώντας την Παγόδα και μειώνοντας τα ύψη στα επιτρεπόμενα από τον ΓΟΚ 32 μέτρα (9 όροφοι) όσο και το ύψος των ναυτιλιακών μεγάρων της ακτής Μιαούλη και Ξαβερίου.
  Προτείνεται η Παγόδα να παραλάβει τις απαραίτητες λειτουργίες αναψυχής, αναμονής, εμπορίου για τους επιβάτες της κρουαζιέρας. Πρόκειται για ένα κτίριο που έχει σχεδιαστεί για αυτόν ακριβώς τον σκοπό ως Κεντρικός Σταθμός Επιβατών.
  Προτείνεται η επιστροφή των "Ποσειδωνίων" σε μία σύγχρονη μόνιμη τριπολική εκθεσιακή υποδομή. Η απουσία της διεθνούς έκθεσης ναυτιλίας "Ποσειδώνια" από το 2004, έχει συντελέσει στην επιδείνωση της κρίσης της πόλης. Είναι αντιληπτό ότι τα σύγχρονα "Ποσειδώνια" δεν χωρούν πλέον στην παλαιά τους θέση, την Παγόδα. Μπορούν όμως να αναπτυχθούν σε τρεις συνδεδεμένους πόλους εντός του Κεντρικού Λιμένα, στο Παλατάκι, στον Άγιο Νικόλαο και στην Πολιτιστική Ακτή. Τα μεγάλα "Ποσειδώνια" και σε πολύ μικρότερο βαθμό τα μικρά "Ποσειδώνια" της κρουαζιέρας θα δημιουργήσουν κινητικότητα τόσο στα σχεδιαζόμενα ξενοδοχεία όσο και στον αστικό ιστό. Με κατάλληλη διαχείριση είναι δυνατή η δημιουργία ενός μόνιμου ελκυστικού παραλιμένιου πεδίου εκθέσεων με διοργανώσεις/ εκθέσεις/συνέδρια, μικρότερης κλίμακας σε συνεχή βάση κατά τα πρότυπα της ΔΕΘ σε συνδυασμό με τα μουσεία, τα αρχαιολογικά μνημεία (Θεμιστοκλή και Ηετιώνειας), την Πολιτιστική Ακτή και την Παγόδα.
1.2.2. Το Εμπορικό Κέντρο του Σταθμού Κρουαζιέρας αν μείνει στην κλίμακα της συνήθους εξυπηρέτησης των επιβατών θα λειτουργήσει θετικά και όχι ανταγωνιστικά στην αγορά της πόλης. Αν αναπτυχθεί ως Mall τότε εδραιώνεται ένας εμπορικός ανταγωνισμός εις βάρος της τοπικής αγοράς. 
Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η κρουαζιέρα αργεί 4-5 μήνες το χρόνο (Νοέμβριος – Μάρτιος). Είναι φανερό ότι αυτή η υποδομή προκειμένου να είναι βιώσιμη θα προσανατολιστεί στο αγοραστικό κοινό της πόλης. Ταυτόχρονα η κατασκευή του, εκτός του σημερινού λιμενοβραχίονα, θα αλλοιώσει δραματικά το ήδη πιεσμένο από την προβλεπόμενη κατασκευή του νέου προβλήτα αρχαιολογικό τοπίο της Πειραϊκής.
 Προτείνεται η ενίσχυση του Σταθμού Κρουαζιέρας με εμπορικής χρήσεις/χρήσεις αναψυχής/εστίασης μικρής κλίμακας και δύο ορόφων (9 μέτρα) και έκτασης της τάξης των 5-10.000 τ.μ. και όχι με κατασκευή Mall.
  Προτείνεται το άνοιγμα της περιοχής των αρχαιοτήτων (Κονώνειο Τείχος, Στήλη Θεμιστοκλή) και του ξενοδοχείου στο Porto Leone στην πόλη προς το Χατζηκυριάκειο με κατάλληλες διαμορφώσεις περιπάτου και πυκνού αστικού πρασίνου.

1.2.3. Η μέριμνα για την προγραμματισμένη ανάπλαση της Πολιτιστικής Ακτής είναι περιορισμένη. Δεν αναφέρεται καθόλου το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων και η επέμβαση καλύπτει δύο ξενοδοχεία και το μικρό Μουσείο Μετανάστευσης. 
 Προτείνεται η δρομολόγηση του συνολικού έργου της Πολιτιστικής Ακτής με 15ετή ορίζοντα. Πρόκειται για το προτεινόμενο Μουσείο Μετανάστευσης αλλά κυρίως για το διεθνούς εμβέλειας Εθνικό Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων στο Σιλό σε συνδυασμό με την ανάδειξη των Μόνιμων Κτιστών Δεξαμενών ΟΛΠ, του ταινιόδρομου Κράκαρη και του πλωτού μουσείου "Liberty". Στην Πολιτιστική Ακτή υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος της πόλης της Δραπετσώνας σε συνδυασμό με τα εν εξελίξει έργα του πάρκου Λιπασμάτων, του αρχαιολογικού χώρου Ηετιώνειας, του πάρκου στο Καστράκι και τα δρομολογημένα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγίου Διονυσίου και του "πράσινου διαδρόμου" των σιδηροδρομικών γραμμών. Το έργο αυτό συνδέεται δε άμεσα με το υπό εξέλιξη έργο της ανάπλασης των Λιπασμάτων και της δημιουργίας εκεί μεγάλου αστικού πάρκου και χώρου ήπιας αναψυχής.

1.2.4. Η κυκλοφοριακή επιβάρυνση από την κρουαζιέρα έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην πόλη, λόγω της διαμπερούς κυκλοφορίας των λεωφορείων προς και από το κέντρο της Αθήνας. Να σημειωθεί ότι η ύπαρξη και ο αριθμός των τουριστικών λεωφορείων δεν θα επηρεαστεί κρίσιμα από την ύπαρξη των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ, Προαστιακός) και του πλέγματος των eco buses. Διότι η ύπαρξή τους είναι συνδεδεμένη με την μία στρατηγικά κρίσιμη δραστηριότητα των εταιρειών κρουαζιέρας που είναι η πώληση εκδρομών. Επίσης τονίζεται ότι καταγράφεται μείωση αφίξεων σε προορισμούς που δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα πώλησης εκδρομών. Πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός των τουριστικών λεωφορείων τα οποία διασχίζουν την πόλη 4 φορές την ημέρα για κάθε δρομολόγιο από/και προς την Ακρόπολη (έλευση λεωφορείου μόνο με οδηγό/αναχώρηση με group/επιστροφή με group/αναχώρηση μόνο με οδηγό) προκύπτει και από τα φορτηγά τροφοδοσίας τα οποία διασχίζουν την πόλη 2 φορές. Το Master Plan δεν παραθέτει κυκλοφοριακά στοιχεία, ούτε έχει αξιολογήσει τη δεκαετή αυτή εμπειρία από την κίνηση των οχημάτων, τα οποία υπολογίζονται έως και 60 δρομολόγια/πλοίο επί 4 φορές. Αντίθετα η λειτουργία του δικτύου οικολογικών λεωφορείων εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει θετικά στην εσωτερική επικοινωνία του Κεντρικού Λιμένα.
  Προτείνεται η άμεση εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και διαβούλευσης για την μελλοντική κυκλοφοριακή κατάσταση του Πειραιά και ο συνδυασμός των μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών με το υπάρχον δίκτυο πόλης και τις νέες επεκτάσεις των ΜΣΤ (Μετρό, Τραμ, Προαστιακός). Αυτό προβλέπεται σε ένα βαθμό, στην παρουσίαση του σχεδίου όπως ανακοινώθηκε με σχεδιασμό ορισμένων δρομολόγια eco buses προς το κέντρο της πόλης του Πειραιά και τους σταθμούς των ΜΣΤ.
 Ταυτόχρονα όμως από τις εκδρομές των τουριστών της κρουαζιέρας με συμβατικά λεωφορεία μέσω του αστικού ιστού, προκαλείται υπέρμετρος κυκλοφοριακός φόρτος. Προτείνεται ο σχεδιασμός που θα προκαλέσει την παραμονή μεγάλου μέρους εντός Πειραιά με δυνατότητες επισκέψεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ναυτικό Μουσείο, την Πολιτιστική Ακτή, το Ιστορικό Κέντρο τη Ζέα και την Καστέλα σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό και την υποχρεωτική μείωση/αναδιοργάνωση των δρομολογίων προς και από Αθήνα.
  Προτείνεται η ελάφρυνση της Ακτής Κονδύλη με παραχώρηση της ζώνης του κιγκλιδώματος ΟΛΠ, πλάτους μίας λωρίδας, στη νέα γραμμή Τραμ προς 6 Κερατσίνι-Πέραμα.
1.2.5. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην πόλη του Πειραιά, από τη λειτουργία του επιβατηγού λιμένα και της κρουαζιέρας είναι πολύ μεγάλο και λόγω των εκπομπών αέριων ρύπων. 
Στο Master Plan δεν γίνεται καμία αναφορά σε πρόνοια για τη δημιουργία υποδομών για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων LNG ή για την δημιουργία υποδομών για ηλεκτροδότηση των πλοίων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο λιμάνι. Σε αντίθεση με το προηγούμενο αναπτυξιακό του ΟΛΠ δεν υπάρχουν επίσης σοβαρά "πράσινα" έργα.
  Προτείνεται η άμεση έναρξη έργων ηλεκτροδότησης των πλοίων ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στους προβλήτες για περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων.
  Προτείνεται ο επανασχεδιασμός των έργων σε "πράσινο" πλαίσιο με ανανεώσιμες πηγές, εναλλακτικά καύσιμα, ήπιους τρόπους δόμησης, φυτεύσεις και μείωση των θερμικών νησίδων (ασφάλτινες επιφάνειες, τσιμεντένια και μεταλλικά κτίρια μεγάλης κλίμακας) εντός της λιμενικής ζώνης. 1.2.6. Τα έργα συντήρησης, επισκευών, εξοπλισμού και εκβαθύνσεων αξιολογούνται θετικά. 1. 3. Έργα Λιμένα Ηρακλέους, Νέου Ικονίου και Περάματος (αρ. 2, 3, 4, 7, 6, 8, 14, 15, 16, 17) 1.3.1. Λιμενικά και Ναυπηγικά Έργα - Τα σημαντικότερα έργα τα οποία σχετίζονται με τη λιμενική δραστηριότητα και τις μεταφορές είναι η αναδιάταξη του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Car Terminal) (Έργο 2) και του ναυπηγοεπισκευαστικού τμήματος για Mega Yachts (Έργο 16) στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου παράλληλα με την κατασκευή δύο πενταώροφων κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων (Έργο 3). Στα όρια του Νέου Ικονίου προτείνεται η κατασκευή νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών κάτω από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης (Έργο 6). Στα αμιγώς ναυπηγοεπισκευαστικά έργα Περάματος περιλαμβάνεται η βελτίωση/λειτουργία των πλωτών δεξαμενών (Έργο 15) 1.3.2 . Έργα Διαμετακόμισης εκτός λιμένος - Πρόκειται για την κατασκευή κέντρου Logistics μεταξύ Νέου Ικονίου και Κερατσινίου (Έργο 14) το οποίο θα εξυπηρετείται αυτόνομα με υπόγεια οδική σύνδεση με τον Λιμένα Ηρακλέους (Έργο 8). 1.4. Αξιολόγηση Έργων Λιμένα Ηρακλέους, Νέου Ικονίου και Περάματος.
 1.4.1. Τα έργα επεκτείνουν και εντατικοποιούν τη λειτουργία του εμπορικού λιμένα. Αυτό δεν είναι αρνητικό καθώς ενισχύουν τη μεταφορική του ικανότητα. Όμως η κατασκευή δύο μεγάλων πενταόροφων κτιρίων πάρκινγκ στο car terminal και ενός γιγαντιαίου κτιρίου logistics, όλα στον μυχό του λιμένα Ηρακλέους, δημιουργούν μεγάλη επιβάρυνση στο αστικό τοπίο, κυρίως του Κερατσινίου.
Ειδικά το κτίριο Logistics μεταξύ Κερατσινίου και Νέου Ικονίου είναι βέβαιο ότι θα υποβαθμίσει τις γειτονικές περιοχές κατοικίας των δύο δήμων που βρίσκονται σχεδόν σε επαφή, θα επιδεινώσει το κυκλοφοριακό λόγω της αύξησης φορτηγών οχημάτων και θα διαμορφώσει συνθήκες θερμικής νησίδας καθώς πρόκειται για αμιγώς μεταλλικό κτίριο με τεράστιες επιφάνειες. Η κατασκευή του σχεδόν ακυρώνει τη δυνατότητα δημιουργίας Κέντρου Υγείας το οποίο θα ασφυκτιά στη θέση που έχει προβλεφθεί. Η υπόγεια οδική σύνδεση μεταξύ Λιμένα Ηρακλέους και Κέντρου Logistics θεωρείται που βοηθά στη μη επιβάρυνση της παραλιμένιας κυκλοφορίας. Το κριτίριο για αυτό το έργο είναι η δημιουργία μίας ενιαίας Τελωνειακής Ζώνης. Προτείνεται η μείωση των όγκων και υψών των κτιρίων και η κατάργηση του Logistics.
Δεν φαίνεται πουθενά όμως πρόνοια για σύνδεση με τη νέα σιδηροδρομική γραμμή, ενώ όλη η στρατηγική του "δρόμου του μεταξιού" στο χερσαίο σκέλος βασίζεται πρωτίστως στις σιδηροδρομικές συνδέσεις με την Ευρώπη και όχι στις οδικές μεταφορές.

1.4.2. Η κατασκευή του προβλήτα πετρελαιοειδών στο Νέο Ικόνιο οδηγεί de facto στη μονιμοποίηση πλέον των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών σε επαφή με την πόλη του Νέου Ικονίου και Περάματος. Αυτή είναι μία ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες ασφαλείας για τον αστικό ιστό και τη λιμενική ζώνη σε περίπτωση ατυχήματος. 
 Προτείνεται η συνολική επανεξέταση με ορίζοντα 15ετίας της σχέσης εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών-τροφοδοσίας λιμένα με προοπτική την τελική μεταφορά τους σε άλλο σημείο της ακτογραμμής εκτός αστικού ιστού. 1.4.3. Τα έργα αναβάθμισης της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος αξιολογούνται ως θετικά στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ζώνης. Σε αυτά περιλαμβάνεται η δυνατότητα κατασκευής υποστέγων ύψους 22 μέτρων (7 ορόφων) στα ναυπηγεία. Με αυτό τον τρόπο όμως διαμορφώνεται ένα ισχυρό μέτωπο αποκλεισμού της κεντρικής περιοχής του Περάματος. Ταυτόχρονα η αναβάθμιση των ναυπηγείων είναι ασύμβατη με το μικρό πλάτος της παραλιμένιας οδού.
  Προτείνεται η ταπείνωση των υποστέγων με μείωση του επιτρεπόμενου ύψους σε 12-15 μέτρα και η παραχώρηση τμήματος των οικοπέδων των ναυπηγείων (με απαλλοτριώσεις) στην κυκλοφορία προκειμένου να υπάρξει νέα λωρίδα ελιγμών εισόδου στα ναυπηγεία των φορτηγών και άλλων βιομηχανικών οχημάτων. Με δεδομένη την επιχωμάτωση και τη διαμόρφωση νέας ακτογραμμής σε μεγάλο βάθος αυτό είναι εφικτό σήμερα, προτού κατασκευαστούν νέα υπόστεγα. 1.5. Έργα Επισκευών και Συντήρησης στον Κεντρικό Λιμένα και τον Λιμένα Ηρακλέους Σε αυτά περιλαμβάνονται η επισκευή δαπέδων, εξοπλισμού κλπ (Έργο 4), η βυθοκόρηση του Κεντρικού Λιμένα (Έργο 5), γενική βελτίωση υποδομών κτιρίων και εξοπλισμού (Έργο 7), προμήθεια λιμενικού εξοπλισμού (Έργο 17). 1.5.1. Αξιολόγηση Έργων Επισκευών και Συντήρησης Συνολικά τα έργα επισκευών, συντήρησης, μηχανολογικού εξοπλισμού και εκβαθύνσεων αξιολογούνται θετικά. 1.6. Παντελής απουσία πρόβλεψης έργων για την περιοχή Σαλαμίνας Ο όρμος Αμπελακίων και τα ακρωτήρια Πούντα Καματερού και Κυνόσουρα της Σαλαμίνας έχουν επί δεκαετίες υποστεί δραματική περιβαλλοντική επιβάρυνση του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου λόγω της ανεξέλεγκτης χρήσης των διαλυτηρίων πλοίων. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνει δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του ευρύτερου Πειραιά, τον Τύμβο των Σαλαμινομάχων και το αρχαίο λιμάνι Αμπελακίων.
  Προτείνεται η ένταξη και ο προγραμματισμός έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισης και εξυγίανσης των δραστηριοτήτων διάλυσης, καθαρισμός ακτών και βυθού, σαφής οριοθέτηση ζωνών και διαχωρισμός βιομηχανικής χρήσης από τους αρχαιολογικούς χώρους. 2. Συνολική Αξιολόγηση και Ανταπόδοση Τα έργα που προτείνει το Master Plan του ΟΛΠ έχουν πολλαπλές και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στον Μείζονα Πειραιά.
2. 1. Στον Κεντρικό Πειραιά και στη Δραπετσώνα Θετικές: Από την αναβάθμιση του λιμένα ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας για τον κεντρικό Πειραιά και τη Δραπετσώνα. 
Είναι θετικές υπό προϋποθέσεις, δηλαδή αν αυτές συνδυαστούν με ολιγόωρη ή ολιγοήμερη παραμονή στην πόλη. Από τη μερική δρομολόγηση του έργου της Πολιτιστικής Ακτής και από την δημιουργία δικτύου οικολογικών λεωφορείων εντός του λιμένα. Αρνητικές: Από την ένταση της κυκλοφορίας λεωφορείων και φορτηγών τροφοδοσίας της κρουαζιέρας στον αστικό ιστό, λόγω των αέριων κυρίως ρύπων από τις εκπομπές των πλοίων, και εν μέρει λόγω της επιβάρυνσης του αστικού και αρχαιολογικού τοπίου της Πειραϊκής. Εν δυνάμει αποτελεί κίνδυνο για την τοπική αγορά η δημιουργία Mall στο Παλατάκι.
  Με αυτά τα δεδομένα προτείνεται η διεκδίκηση περιβαλλοντικού και πολεοδομικού ανταποδοτικού οφέλους προς την πόλη με ανοίγματα προς τη θάλασσα στο Παλατάκι και στην Ηετιώνεια, με ολοκλήρωση του έργου της Πολιτιστικής Ακτής με το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων και με τον προγραμματισμό της επιστροφής των "Ποσειδωνίων" στον Πειραιά. Τονίζεται η ασυμβατότητα των νέων μη λιμενικών χρήσεων (εμπορικό κέντρο, ξενοδοχεία κλπ) με τις προβλέψεις του ΓΠΣ Δήμου Πειραιά, όπως επίσης η "εξαίρεση" με την προτεινόμενη κατασκευή κτιρίων ύψους 55 μ. 2.2. Στο Κερατσίνι, στο Νέο Ικόνιο και στο Πέραμα Θετικές: Από την αναβάθμιση του εμπορικού λιμένα και των ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών αναμένονται οφέλη στον τομέα της τοπικής οικονομίας και της εργασίας και πιθανή αναστροφή της αποβιομηχάνισης σε τοπικό επίπεδο. Αρνητικές: Από την κατασκευή του Κέντρου Logistics, των μεγάλων υποστέγων στον Άγιο Γεώργιο, στο Νέο Ικόνιο και στο Πέραμα όπως και από την κατασκευή του προβλήτα πετρελαιοειδών. Ειδικά το τελευταίο έργο αποτελεί εξαιρετικά κακή εξέλιξη.
  Με αυτά τα δεδομένα προτείνεται η διεκδίκηση ανταποδοτικού οφέλους προς την πόλη με ανοίγματα προς τη θάλασσα στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και Ιχθυόσκαλας, στο Νέο Ικόνιο και στο Πέραμα, με απόδοση τμήματος του κέντρου Logistics ως πράσινου φράγματος προς την πόλη και απόδοση πλευρικής λωρίδας στην παραλιμένια οδό Περάματος για την ελάφρυνση της κυκλοφορίας. Τονίζεται η ανατροπή των κεντρικών σχεδιασμών και της πρόβλεψης του ΡΣΑ σε σχέση με την κατασκευή του Κέντρου Logistics στο Θριάσιο όπως επίσης η ασυμβατότητα της βαριάς ναυπηγικής δραστηριότητας και της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών με τις προβλέψεις του ΓΠΣ Περάματος και του ΡΣΑ.
 3. Διαβούλευση και Δημοκρατία στην Πόλη Τα Προγραμματικά και Αναπτυξιακά Σχέδια του ΟΛΠ, από την ίδρυσή του ως σήμερα αποτελούσαν πεδία διαλόγου σε όλα τα επίπεδα. 
Στην αυτοδιοίκηση, στους 9 κοινωνικούς εταίρους (εμπορικές, ναυτιλιακές και εργατικές ενώσεις), στους πολίτες. Αποτελούσαν επίσης πεδίο έντονου επιστημονικού διαλόγου.
Το προηγούμενο "Αναπτυξιακό Σχέδιο 2010-2020" του ΟΛΠ αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης επί ένα σχεδόν χρόνο σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και μέσα στη Δικτατορία των Συνταγματαρχών, το 1969, το "Γενικόν Προγραμματικόν Σχέδιον Μείζονος Λιμένος Πειραιώς" συζητήθηκε δημόσια από την πόλη και ο διάλογος κορυφώθηκε σε εκδήλωση στο ΕΒΕΠ.
Κατά τον Μεσοπόλεμο, 15 σχέδια διαφορετικών παραλλαγών των σχεδίων ανάπτυξης του λιμανιού, με κορυφαίο το τελικά εγκεκριμμένο "Προγραμματικόν Σχέδιον" του 1923 απασχολούσαν τα δημοτικά συμβούλια και οι συντάκτες τους αρθρογραφούσαν στα μεγάλα επιστημονικά περιοδικά. Αυτή είναι η παράδοση του λιμανιού και της πόλης του Πειραιά. Αυτή η παράδοση διαλόγου οφείλει να επιβληθεί και τηρηθεί με κάθε τρόπο και με κύρια ευθύνη της αυτοδιοίκησης. Τα νέα έργα στο λιμάνι θα σημαδέψουν τον Πειραιά για τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλα ώστε να αντιμετωπιστούν και να εγκριθούν με ελαφρά ενημέρωση εντός ολίγων ημερών.

4. Κατάλογος Έργων σύμφωνα με το Master Plan 
1. Επέκταση Επιβατηγού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) με σκοπό τη δημιουργία 2 θέσεων και συνολικά 6 θέσεων (μαζί με την Β’ φάση) πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίων μήκους έως 350 μ. έτσι ώστε ο Πειραιάς να καταστεί το κυριότερο λιμάνι κρουαζιέρας στην Αν.Μεσόγειο.
 2. Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους / Εμπορικός Λιμένας). Αφορά στην αναβάθμιση – ανάπτυξη του λιμένος Ηρακλέους και περιλαμβάνει, σε πρώτο στάδιο, τη μεταφορά της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην περιοχή κρηπιδώματος Δραπετσώνας (Γ1 διαχείριση), με αντίστοιχη μεταφορά της εμπορευματικής δραστηριότητας (Car Terminal) στον Προβλήτα Ι λιμένος Ηρακλέους (έμπροσθεν ΔΕΗ). Στα πλαίσια του Β’ σταδίου περιλαμβάνεται η επέκταση, με λιμενικό έργο, του Προβλήτα Ι Ηρακλέους (βόρειο τμήμα). Σκοπός του έργου είναι με την επέκταση των κρηπιδωμάτων να αυξήσει σημαντικά τους χερσαίους χώρους του Car Terminal και να ενοποιήσει τους επισκευαστικούς χώρους του λιμένα.
3. Κατασκευή δύο πενταώροφων κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, έκτασης 75.000 m2 το καθένα, στην περιοχή Γ2 (G2).
 4. Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Αφορά λειτουργικές προσαρμογές προβλήτα για την λειτουργική του αναβάθμιση.
 5. Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα. Έχει υλοποιηθεί και παλιότερα εκβάθυνση και θα απαιτηθεί πρόσθετη εκβάθυνση για λόγους περιοδικής συντήρησης των λειτουργικών βαθών του λιμένα που πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά για να καλύπτει τις διαρκείς ανάγκες εκβάθυνσης.
 6. Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών. Το έργο ήδη βρίσκεται στη φάση της οριστικής παραλαβής του.
 7. Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα που αφορά συνεχείς (ετήσιες) εργασίες συντήρησης ή / και επισκευών των υφιστάμενων υποδομών του ΟΛΠ σε λιμενικές υποδομές, συντηρήσεις κτιριακών έργων και Η/Μ εξοπλισμού.
 8. Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ που αφορά τη διασύνδεση σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων με χώρο πρώην ΟΔΔΥ που είναι υπό μελέτη.
 9. Παγόδα-Ξενοδοχείο 5*. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή του κτιρίου Παγόδας για Ξενοδοχείο 5*. Η πρόταση αυτή υπερισχύει κάθε άλλης πρότασης περί εκθεσιακού συνεδριακού χώρου, και βρίσκεται υπό μελέτη.
10. Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας, βρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη. Εχει κατατεθεί πλήρης Αρχιτεκτονική και Η/Μ προς έγκριση.
11. Ανακατασκευή Πέτρινης Αποθήκης για την μετατροπή της σε Μουσείο Μετανάστευσης και Ιστορικό Αρχείο ΟΛΠ. Υπάρχει μελέτη και πρόσφατη περιβαλλοντική αδειοδότηση και περιλαμβάνεται ως αδειοδοτημένο έργο.
12. Μετατροπή Αποθηκών σε ξενοδοχείο 4* και 5*. Το σύνολο των έργων πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά εφόσον περιλαμβάνεται στα προγραμματιζόμενα έργα.
13. Οικολογικά Λεωφορεία (Eco Buses) για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων επιβατών και κοινού γύρω από τον κεντρικό λιμένα ακτοπλοϊας και κρουαζιέρας.
14. Ανάπτυξη Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics) στην πρώην περιοχή ΟΔΔΥ, έκτασης 80.000 m 2 με κατασκευή νέων σύγχρονων αποθηκών εφοδιαστικής αλυσίδας.
15. Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών) με σκοπό την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευής πλοίων.
16. Κατασκευή Επισκευαστικού προβλήτα μεγάλων γιωτ στην περιοχή με την εγκατάσταση synchrolift 85 τόνων.
17. Προμήθεια εξοπλισμού Λιμένα
18. Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας στην περιοχή της Νότιας Ζώνης του Λιμένα.
19. Κατασκευή ενός καινούργιου ξενοδοχείου 5* στην περιοχή Porto Leone.
                                                                                                                                        Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια :