Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Κύρωση της Σύμβασης ΠαραχώρησηςNOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4404
ΦΕΚ Α 126/8-7-2016
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις. 


''Κλικ''  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια :